Hermsen Advocatuur - Advocaat Eindhoven (Son en Breugel)

Hermsen Advocatuur richt zich op juridische dienstverlening voor het mkb-bedrijf. Het inschakelen van een advocaat moet betaalbaar zijn, waarbij Hermsen Advocatuur streeft naar de hoogst haalbare kwaliteit van dienstverlening.

Wij hanteren scherpe tarieven en als de zaak zich ervoor leent, is het daarnaast mogelijk om vaste prijsafspraken te maken. Zo weet de ondernemer waar hij aan toe is en heeft hij zicht op de kosten die een juridisch geschil met zich meebrengen.

Hermsen Advocatuur pand voorkant
Hermsen Advocatuur pand binnenkant

Hermsen Advocatuur houdt verder van heldere communicatie. Voorafgaand aan de werkzaamheden, maar zeker ook tijdens het proces, wordt inzicht gegeven in de gang van zaken en de kosten die dit met zich meebrengt.

Voordat een procedure bij de rechtbank wordt gestart, krijgt u een uitvoerig advies over de proceskansen, zodat uw verwachtingen op een juiste wijze worden gemanaged. Hermsen Advocatuur probeert onverwachte teleurstellingen daarmee zo veel mogelijk te voorkomen.

Grote successen worden alleen bereikt door een hechte (professioneel vriendschappelijke) samenwerking tussen advocaat en klant. Dit wordt dan ook nagestreefd door tijdig overleg. Als u belt met ons kantoor, kunt u ervan verzekerd zijn dat u binnen 24 uur wordt teruggebeld.

Hermsen Advocatuur pand binnenkant